Бизнес портал www.InterExpo.com.ua - каталог фирм, прайс-листы, бизнес новости, деловые контакты, добавить фирму Киев Украина, Россия
Главная портала
Контакты
Вход
Добавить в избранное
 Сервисы портала
Добавить фирму
Условия размещения
Реклама на проекте
 Разделы портала
Статьи
Киев On-line
Психология успеха
Каталог фирм
Новости компаний
Полезная информация
Прайс-листы new
Деловые контакты
Безопасность
Секрети вибору дому, квартири по Фен-шуй Як не втратити головне - гроші, здоров'я і відносини при покупці будинку?
Фен шуй для грошей. Чи можна виграти гроші по феншуй?
Прайс-листы: Категория Финансы Бизнес услуги Страхование Финансы Бизнес услуги Страхование Консалтинг  

компания консалтинг, инвестиционный консалтинг, финансовый консалтинг продажа купить цены

INTEREXPO - это интернет проект, где представлена бизнес-информация (каталог фирм с контактной информацией) по многим направлениям деятельности (компания консалтинг, инвестиционный консалтинг, финансовый консалтинг продажа купить цены - ). Для еще большего удобства пользователей и участников проекта, функционирует раздел "Прайс-листы" (цены, прайсы, стоимость). В категории Консалтинг размещена информация (название, цены, стоимость, продавец) о товарных позициях/услугах.
быстро найти информацию, услугу, товар, фильтр по городу
"все слова" "любое из слов"  страна: "с Украины" "с России"
Фильтр по региону: Украина   Россия
# Товарная позиция Цена/Ед. Продавец
1. Диплом АССА по международным стандартам отчености-ДипИФр РУС
Курс обучения для тех кто хочет: • работать в крупной компании с иностранными инвестициями, входящих в 10 финансовых лидеров (Deloitte, Ernst @ Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Бейкер Тили) • зарабатывать от 15 000 грн. и больше • иметь престижный международный диплом ACCA DipIFR rus • стать бизнес-тренером по финансовым программам Курс ДипИФР предлагается в двух вариантах: • Группа «рабочего дня»: понедельник, среда и пятница 18.30-21.30. • Группа «выходного дня»: суббота и воскресенье ...
6800.00 грн. 1 Тренинговый центр Технологии, Экономика и Менеджмент
Украина/киев
2. Написання наказів, звітів, інструкцій
Створення складних та комплексних документів під специфіку корпорацій, підприємств, виробництв: • Наказів: про облікову, фінансову, кредитну, маркетингову політику, політику управлінського обліку • Положень: про різні служби корпорації, про роботу в розподіленій обліковій базі, про консолідацію звітності корпорації, про корпоративну етику і тому подібного • Інструкцій: посадових, здійснення бізнес процесів (інвентаризація, приймання вантажів і т.п.), технологічних • Аналітичних звітів • ...
70.00 грн. сторінка Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
3. Напичання бізнес плану
Схема бізнес плану: • планування робіт з відкриття бізнесу, декомпозиція робіт; • маркетинговий аналіз: маркетингові дослідження ринку, конкурентний аналіз; • маркетинговий план: потенціал нового бізнесу і його конкурентні переваги, орієнтовні маркетингові стратегії; • схема організації бізнесу; • технологічна схема і структура виробництва, бізнес процеси - для подальшої розробки • модельований фінансовий план: ітераційний аналіз ефективності інвестицій і кредитування; імітаційне ...
10000.00 грн. проект Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
4. Передінвестиційне дослідження проекту
Пропонуємо на етапі згенерованої ідеї, провести попередній аналіз принципової здійсненності проекту в передбачуваних умовах. Дослідження проводиться, як правило, у галузі маркетингу, але не обмежується ним. Підсумковий звіт містить дані, що дозволять визначити: • тенденції ринку продукту • готовність місцевого ринку до споживання продукту • конкуренцію на місцевому ринку • дані про цільову аудиторію • можливі вхідні грошові потоки • існуючі або принципово можливі проблеми та ризики Крім ...
4000.00 грн. дослідження Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
5. Попереднє оцінювання бізнесу
Розрахуємо для Вас прогнозний бюджет проекту та його приблизні фінансові показники: • оцінка бюджету запуску проекту • графік реалізації проекту, оцінка термінів відкриття бізнесу • розрахунок доходів від бізнесу • розрахунок витрат бізнесу • прогноз економічної ефективності проекту • аналіз потреби в грошах і оптимальну вартість ресурсів для фінансування проекту • аналіз ризиків проекту http://www.ifika.org
4000.00 грн. дослідження Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
6. Технико-економічне обгрунтування під кредит, субсидію
Взірцева структура: • Інформація про ініціатора проекту - реєстраційні і організаційні відомості, опис ринку, показники сталості бізнесу, тощо • Опис проекту: огляд стану ринку і цільової аудиторії основні параметри і характеристики проекту проектно-конструкторську документацію дані щодо технічного озброєння та технологій схему організації робіт перелік наявних договорів • Потреба проекту у трудових ресурсах • Фінансовий розрахунок проекту, ...
5000.00 грн. проект Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
7. Написання інвестиційних пропозицій, розробка інвестиційних меморандумі
Документ підтвердить вагомість намірів компанії, дасть перевагу Вашому проекту порівняно з іншими. Взірцева структура інвестиційної пропозиції: 1. Резюме (сутність пропозиції) 2. Історія компанії та її активи 3. Продукти або послуги, місце на ринку 4. Персонал 5. Опис галузі, ринку 6. Схема ведення бізнесу, виробництва 7. Фінансова історія 8. Плани розвитку компанії 9. Чинники ризиків та можливості їх нівелювання 10. Прогноз фінансового стану 11. Потреби у фінансуванні 12. Наявність ...
2000.00 грн. проект Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
8. Консультування, супровід та захист проектів
Розрахунок і підготовка до захисту інвестиційних проектів. Захист бізнес плану, інвестиційного проекту - пояснення для інвесторів по розділах і фінансових показниках. Розстановка акцентів на "важких місцях". Урахування галузевих, корпоративних особливостей. http://www.ifika.org
2000.00 грн. проект Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
9. Написание инвестиционных предложений, инвестиционных меморандумов
Инвестиционное предложение Документ подтвердит серьёзность намерений компании, даст преимущество проекту в сравнении с другими. Примерная структура инвестиционного предложения: 1. Резюме (суть предложения) 2. История компании и её активы 3. Продукты или услуги, положение на рынке 4. Персонал 5. Описание отрасли, рынка 6. Схема ведения бизнеса, производства 7. Финансовая история 8. Планы развития компании 9. Факторы риска и возможности их нивелирования 10. Прогноз финансового состояния ...
2000.00 грн. проект Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
10. Написание бизнес плана, ТЭо
Схема бизнес плана содержит: • планирование работы по открытию бизнеса, декомпозиция работ; • маркетинговый анализ: маркетинговые исследования рынка, конкурентный анализ • маркетинговый план: потенциал нового бизнеса и его конкурентные преимущества, ориентировка маркетинговой стратегии; • схема организации бизнеса; • технологическая схема и структура производства, бизнес процессы - к дальнейшей разработке; • моделируемый финансовый план, включающий: - итерационный анализ эффективности инвестиций ...
10000.00 грн. исследование Агентство "ИФИКА"
Украина/Киев
Категории: Аудиторские услуги  Банки и банковские услуги  Бухгалтерские услуги  Бюро переводов  Инвестиционные компании и фонды  Консалтинг  Кредиты, небанковские кредиты, ипотека  Лизинг  Менеджмент  Страхование  Управление предприятием Автоматизация процессов  Финансовые консультанты и аналитики  Фондовый рынок, брокерские компании, ценные бумаги  Отраслевые СМИ Литература  Другое- Финансы Бизнес услуги Страхование 

компания консалтинг, инвестиционный консалтинг, финансовый консалтинг продажа купить цены

ПАРТНЕРЫ
Бизнес портал www.InterExpo.com.ua - каталог фирм, прайс-листы, бизнес новости, деловые контакты, добавить фирму Киев Украина, Россия
CopyRight 2005 - 2019