Бизнес портал www.InterExpo.com.ua - каталог фирм, прайс-листы, бизнес новости, деловые контакты, добавить фирму Киев Украина, Россия
Статьи

Очищення повітря на підприємстві та вибір пилоочисного пристрою

Очищення повітря від пилу з метою зменшення вмісту в ньому пилових частинок - складне, але необхідне в сучасних умовах завдання. Вирішення цього завдання залежить насамперед від правильного вибору системи пилоочищення та кваліфікованої експлуатації пилоочисних пристроїв.

 • Навіщо потрібне очищення від пилуВибір пилоочисного пристрою
 • Види пилоочисних пристроїв
 • Розрахунок ступеня очищення повітря пилоочисним пристроєм
 • Інші значущі характеристики пилоочисних пристроїв

Багато виробничих технологічних процесів призводять до викиду в повітря дрібних твердих частинок або пилу. Пил утворюється в процесі подрібнення, шліфування, полірування, стирання, а також під час транспортування або пересипання різних матеріалів.

Навіщо потрібне очищення від пилу

Повітря, що видаляється місцевими вентиляційними установками, запилене або забруднене отруйними газами чи парами, необхідно очищати перед випуском його в атмосферу. Спосіб очищення повітря, що видаляється, від забруднень, висота викиду і допустимі концентрації шкідливих речовин у ньому повинні відповідати чинним нормативним документам і стандартам. Якщо очищення повітря від отруйних газів і парів технічно нездійсненне, то неочищене повітря необхідно викидати у високі шари атмосфери.

Сьогодні в нашій країні на багатьох діючих виробництвах наявні системи аспірації (пиловидалення) і вентиляції не справляються із завданнями пиловидалення або роблять це з недостатньою якістю. Здебільшого, це відбувається:

 • у зв'язку зі зносом чинного аспіраційного та технологічного обладнання,
 • при підключенні нових точок запилення до наявної системи аспірації, не розрахованої на таке збільшення навантаження.

Щоб довести вміст пилу у повітрі, що видаляється з виробничих приміщень, до рівня, що відповідає чинним санітарним нормам, використовуються пилоочисні або газоочисні пристрої.

Вибір пилоочисного пристрою

Пилоочисний пристрій вибирають залежно від низки параметрів, до числа яких відносять: ступінь необхідного очищення повітря, величину порошинок, властивості частинок пилу (пил сухий, волокнистий, липкий, гігроскопічний тощо), початковий пиловміст, а також температуру повітря, що очищується, і цінність частинок пилу.

Пилоочисні пристрої поділяються на:

 • пристрої грубого очищення повітря,
 • пристрої очищення повітря середнього ступеня,
 • пристрої очищення повітря тонкого ступеня.

Щоб ефективно видалити пил, слід знати його класифікацію. За розміром частинок (дисперсності) буває:

 • дрібний пил (частинки менше 100 мкм у діаметрі);
 • середній пил (частинки понад 100 мкм, але менше 200 мкм);
 • великий пил (частинки понад 200 мкм).

Пристрої грубого очищення повітря застосовують найчастіше на стадії попереднього очищення при багатоступеневому очищенні повітря. Вони затримують головним чином частинки крупного пилу.

Пристрої середнього ступеня очищення повітря знаходять своє використання в тих випадках, коли повітря викидається в атмосферу, при цьому залишковий вміст пилу в ньому має бути не більше 150 мг/куб. м.

Пристрої тонкого ступеня очищення повітря застосовуються для забезпечення залишкового пиловмісту очищеного повітря на рівні не більше 2 мг/куб. м. Вони можуть затримати пилові частинки величиною до 10 мкм. Такі пристрої слід використовувати як для очищення припливного, так і рециркуляційного повітря, а також для вловлювання цінного пилу (наприклад, частинок кольорових металів, борошна, цементу тощо).

Види пилоочисних пристроїв

За принципом дії розрізняють такі види пилоочисних пристроїв:

Механічного типу:

 • Сухі: Гравітаційні, Інерційні, Відцентрові, Вихрові, Фільтрувальні.
 • Мокрі (скрубери): Крапельні, Плівкові, Барботажні.

Електричного типу:

 • Сухі горизонтальні,
 • Сухі вертикальні,
 • Мокрі,
 • Двозонні.

До інерційних очисних пристроїв відносяться пилоосаджувальні камери, в яких частинки забруднення видаляються з потоку газу під дією інерційних сил. Відцентрові пиловідокремлювачі - це циклони, мультициклони та інші апарати, робота яких заснована на використанні сил інерції, виділенні частинок пилу під час зміни напряму потоку очищуваного газу.

Одним із найефективніших мокрих пиловловлювачів є скрубер Вентурі, в якому турбулентний потік забрудненого газу пропускають через воду. При цьому відбувається захоплення краплями води частинок пилу, коагуляція (злипання в більші грудки) цих частинок з подальшим осадженням у краплевловлювачі інерційного типу.

У фільтрувальних пристроях уловлювання частинок пилу відбувається під час проходження газу через пористі матеріали. Розрізняють тканинні (до них відносяться каркасні та рукавні фільтри), волокнисті (комірчасті, панельні, рукавні) і зернисті (комірчасті, барабанні) фільтри.

У мокрих електрофільтрах вода подається у вигляді плівки на осаджувальні електроди. Застосування пиловловлювальних пристроїв мокрого очищення обмежується тими випадками, коли припустиме зволоження очищуваного газу.

Невелика підказка. Для ефективного очищення від пилу з розмірами частинок до 4 мкм застосовують головним чином рукавні фільтри та електрофільтри. Якщо розміри частинок лежать у діапазоні 4-8 мкм, то для очищення краще застосовувати циклони з мокрою плівкою або скрубери. Циклони найчастіше використовуються для очищення від пилу з розмірами частинок понад 8 мкм.

Розрахунок ступеня очищення повітря пилоочисним пристроєм

Існує формула, за якою можна розрахувати ефективність пристроїв пилоочищення. Ефективність характеризує, наскільки пристрій здатен очистити повітря і вимірюється у відсотках:

N0 = ((A1 - A2)/A1)*100%,

де:

 • N0 - ступінь (ефективність) очищення повітря,
 • A1 - концентрація пилу в повітрі після очищення,
 • A2 - концентрація пилу в повітрі до очищення.

У разі багатоступеневого очищення повітря використовують спеціальну формулу, у якій ураховується ефективність очищення на кожному ступені. Наприклад, для двоступеневого очищення ця формула така:

N0 = N1 + N2 - N1*N2,

де:

 • N0 - загальний ступінь (ефективність) очищення повітря,
 • N1 - ступінь (ефективність) очищення повітря на першому ступені,
 • N2 - ступінь (ефективність) очищення повітря на другому ступені.

Щоб порівняти ефективність різних пилоочисних пристроїв, користуються такою формулою:

N = (100% - N1) / (100% - N2),

де:

 • N - порівняльний ступінь (ефективність) очищення повітря,
 • N1 - ступінь (ефективність) очищення повітря першого пристрою,
 • N2 - ступінь (ефективність) очищення повітря другого пристрою.

Нехай N1 = 90%, а N2 = 95%. Скористаємося формулою і отримаємо, що ефективність другого пристрою в 2 рази перевищує ступінь очищення першого. А не на 5%, як думають дехто.

Якщо потрібно розрахувати ефективність очищення для кожної фракції пилу, то концентрація вимірюється тільки за досліджуваною фракцією. Але оскільки частинки пилу мають різноманітну форму (кульки, палички, пластинки, голки, волокна тощо), то для них поняття розміру умовне. У загальному випадку прийнято характеризувати розмір частинки величиною, що визначає швидкість її осадження, - седиментаційним діаметром. Тобто фактично приводять частинки неправильної форми до якоїсь абстрактної кулі, швидкість осадження і густина якої дорівнюють швидкості осадження і густині досліджуваних частинок, а потім визначають діаметр цієї кулі і користуються ним для віднесення частинок до тієї чи іншої фракції.

Інші значущі характеристики пилоочисних пристроїв

Крім ефективності очищення, при виборі пилоочисних пристроїв потрібно враховувати й інші їхні характеристики. До їх числа відносять:

 • продуктивність пристрою (одиниця виміру - куб. м/год);
 • вартість очищення повітря (руб.);
 • енергоємність, вимірюється як витрата електроенергії, необхідна на очищення 1000 куб. м повітря (кВт*год);
 • швидкість фільтрації (куб. м/кв. м);
 • аеродинамічний опір (Па);
 • пилоємність (вимірюється тільки для матерчатих і пористих фільтрів), - кількість пилу, що підвищує опір фільтра до певної порогової величини (г або кг).

Останні три показники характеризують головним чином фільтрувальні пристрої. Швидкість фільтрації (її ще називають навантаженням за газом) розраховується як відношення об'ємної витрати газу, що очищується, до площі фільтрувальної поверхні. Аеродинамічний опір визначається як різниця тисків газу на вході і на виході в очисний пристрій. А пилоємність дорівнює масі пилу, яка накопичується на фільтрі в проміжку між черговими процесами регенерації. Регенерацію фільтра слід проводити, коли аеродинамічний опір очисного пристрою зростає у 2-3 рази від початкового рівня.

Другие статьи
Осушувачі повітря - для чого потрібні, як вибрати, на що звернути увагу
Осушувач повітря, поряд зі зволожувачем повітря, - це пристрої, покликані забезпечити комфортний рівень вологості в приміщенні протягом тривалого часу. Чому підвищена вологість повітря - це погано Які бувають осушувачі повітря Де заст...
Повітропроводи - все, що слід знати перед вибором
Повітроводи є "транспортною системою" систем вентиляції кондиціонування і забезпечують переміщення повітряних мас або інших газових сумішей у потрібні місця, відповідають за циркуляцію повітря в приміщеннях. Експлуатаційні вимоги, що висувают...
Труби поліпропіленові для холодного і гарячого водопостачання - види і застосування
Неможливо уявити сучасне будівництво житлових, адміністративних і виробничих будівель без води та опалення. В інженерних комунікаціях усередині будівель труби поліпропіленові для холодного і гарячого водопостачання практично витіснили водоводи з інш...
Поверка теплового счетчика Киев.
Как известно, поверка счетчика тепла - это обязательная процедура для каждого прибора учета, которая проводится каждые 3-4 года. Однако сейчас, многие пользователи сталкиваются с ней впервые и не знают о данной процедуре практически ничего. В данной...
Строительство бассейна
Современный мир живет в бешеном темпе и не каждый день удается выкроить время на отдых и заботу о здоровье. Не секрет, что залог физического благополучия – активный образ жизни, движение. Одним из самых приятных и расслабляющих способов добавить нем...
InterExpo.com.ua - Бизнес портал. Статьи. Каталог компаний. Прайс-листы и Спецпредложения. Строительство, ремонт
Copyright 2005-2024