Бизнес портал www.InterExpo.com.ua - каталог фирм, прайс-листы, бизнес новости, деловые контакты, добавить фирму Киев Украина, Россия
Статьи

ЧТО НАДО ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЕЛЯ

Перелік документів,
необхідних для проведення сертифікації готельних послуг
1 Представлення комплекту документів:
• оформлена заявка на сертифікацію готельних послуг;
• опитувальна анкета для проведення робіт з сертифікації готельних послуг;
• декларація на відповідність категорії готелю;
• ліцензія на право впровадження підприємницької діяльності;
• свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
• довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
• експертний висновок Держнаглядохоронпраці України;
• дозвіл (висновок) на початок роботи та експлуатацію підприємства від Управління державної пожежної охорони з актом перевірки протипожежного стану приміщень. Обстеження установок пожежогасної, пожежної та охоронної сигналізації;
• дозвіл (висновок) на початок роботи підприємства від санітарно-епідеміологічної станції Мінохорони здоров'я України з актом перевірки санітарно-гігієнічного стану підприємства;
• акт технічної готовності та приймання ліфтів;
• акт перевірки Котлонагляду;
• сертифікат відповідності на послуги харчування, які надає підприємство;
• протоколи замірів рівня шуму, вібрації та освітлення в приміщеннях підприємства;
• затверджений керівником підприємства перелік послуг (коштовних та безкоштовних), які надаються проживаючим;
• угоди, які укладені з організаціями на:
o технічне обслуговування автоматичних установок пожежегасіння-охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;
o проведення дезинфекції, дезінсекції і дератизації;
o вивіз сміття та побутових відходів;
o охорону підприємств, що надають готельні послуги;
o технічне обслуговування ліфтів;
• план дій персоналу за надзвичайних ситуацій;
• штатний розклад з відомостями про кваліфікацію персоналу;
• посадові інструкції робітників підприємства.
Примітка. 1 Заявник представляє оригінали документів, копії оригіналів, які засвідчені печаткою організації – заявника (Оригінали документів вертаються заявнику).
2 Акти повинні бути датовані терміном не довше ніж півроку до дня початку сертифікаційних перевірок.
2 Оформлення договору на проведення робіт з сертифікації та оплата робіт замовником.
3 Попереднє обстеження (обов'язкове).
4 Аналіз отриманих результатів і приймання рішення про заключну перевірку процесу надання готельних послуг.
5 Заключне обстеження підприємства-замовника та оформлення рекомендацій, протоколів перевірки номерів готелю, протоколів перевірки відповідності готелю заявленій категорії та заключних звітів про результати проведення сертифікаційної перевірки готельних послуг підприємства-замовника з рекомендаціями щодо надання категорії готелю.
Статья опубликована фирмой ТМ"ГОТЕЛЬМЕНЕДЖЕР"
InterExpo.com.ua - Бизнес портал. Статьи. Каталог компаний. Прайс-листы и Спецпредложения. Строительство, ремонт
Copyright 2005-2024